Novosti i najave

Srijeda, 01.10.2008.
Proslava Dana starih 01.10.2008.
U prostorijama Centra Primum dana 01.10.2008. organizira se proslava Dana starih!... više» Arhiva novosti i najava


fernbach

Suradna ustanova:
fernbach

Tko smo mi

Uz redovit nadzor liječnika opće medicine za Vaše najmilije 24 sata skrbe :

medicinske sestre

njegovateljice

tehničko osoblje

 

Naša specijalnost je briga za nepokretne pacijente, kojima nudimo medicinsku njegu po načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, psihološku podršku i pažnju, uz 24 satni medicinski nadzor, adekvatnu ishranu i osobnu higijenu.

 

Redovito pratimo i evidentiramo vitalne funkcije korisnika. Vrši se nadzor unosa lijekova i tekućina, te kontrola izlučevina.

 

Posebnu pažnju posvećujemo korisnicima koji duže vremena nisu bili u mogućnosti ustajati. Naglašavamo metode sprečavanja i liječenja posljedica dugotrajnog ležanja.

 

Hrana se priprema u vlastitoj kuhinji. Redovito nudimo četiri obroka a po potrebi i više (dijabetičari), a svi korisnici mogu po želji dobiti i dodatni obrok. Za korisnike čija dijagnoza to zahtijeva, organiziran je poseban režim ishrane (dijetalna ishrana, žučna, želučana, jetrena i sl.)

 


site by ikonaweb design studio